BYDRAES

Hennie maak gou, klein Fransie het n R5 munt ingesluk!
Omaggies! Wat is die nommer van die dominee?
Waarom wil jy die dominee bel?
My skat as daar enigiemand is wat geld uit n ou kan kry is dit hy!

Baie soortgelyke grappies doen die rondte en tog by navraag het dit getoon dat predikante die meeste daarteen opsien om oor geld te preek of daarvoor te vra by die gemeente. In n onlangse opname het dit waar geblyk toe vasgestel is dat geld een van die onderwerpe is wat die minste aangeraak word tydens eredienste.

Christus is egter nie skaam of skrikkerig om daaroor te praat nie. In die Evangelies vind ons n oorvloed van verwysings na die gevare van materile besittings, die gejaag na rykdom en hoe die christen met materile besittings en geld moet omgaan. Uit Christus se woorde sien ons dat geld n werklikheid is. Christene moenie daaroor stilbly of dit vrees nie maar eerder verstandig as rentmeesters daarmee omgaan om die koninkryk van God uit te bou. God self gee immers aan ons alles wat ons het.

Daarom verwag ons dat elke lidmaat bydra - in terme van tyd, talente, gawes en geld.

Die geldelike bydrae word gebruik om ons 49 bedienings te finansier, ons eredienste in stand te hou en ons personeel te versorg. Bydraes kan op drie maniere geskied. Internetoorbetaling, bydraekoeverte by die deure en n debietorder.

Ons wil graag dat lidmate voorkeur gee aan debietorders weens die feit dat dit die finansouens in ons gemeente instaat stel om vooruit te beplan. Ons weet nie aldag wanneer die koevert of die internetoorbetaling kom nie maar n maandelikse debietorder is vas en seker.

KLIK HIER vir 'n debiet order vorm wat jy kan uitdruk en invul. Besorg dit by die kerkkantoor, gooi dit by die houthouers by die deure in of in n kollektesakkie.

Bydraekoeverte is by die deure beskikbaar. Hieronder ons gemeente se bankbesonderhede:

Die Gereformeerde Kerk Wierdapark
ABSA Wierdapark
Reknommer 3260160558
Tjekrekening
Takkode: 632005

Baie dankie vir jou bydrae!!!
Ons Mense

Skakels

2018 Gereformeerde Kerk Wierdapark.
 
ISO solved - Solve your employee motivation with Business Tools