HOE WERK ONS EREDIENSTE?

Wierdapark het drie eredienste elke Sondag en dan ook nog “Kleuterkerk”.

Dit werk soos volg: Om 09:00 het ons ‘n gewone erediens in die kerkgebou. Gelyklopend hiermee is daar “Kleuterkerk” in die Kleuterkamer en ook ‘n erediens vir laerskoolkinders (Graad 0 – 6) in die skoolsaal oorkant die pad.

Die kinderdiens oorkant die pad in die skoolsaal verloop gewoonlik só: Die eerste half uur word afgestaan aan ‘n volledige erediens met oggenddiens liturgie. Die Woordverkondiging geskied volgens die AROS leerplan wat die Bybel twee keer vanaf graad een tot graad ses met die kinders deurgaan. Deeglike Bybelkennis aangebied op ‘n relevante manier gerig op die ouderdom van ons kinders is hier die fokus. Die ander halfuur vergader die kinders in hulle kleingroepe met elk sy eie kleingroepleier en boekies waartydens die tema en teksgedeelte van die pasafgelope erediens bespreek word.

Die kleuterdiens in die kleuterkamer word aangebied deur Santie Coetzer en haar medewerkers en is gemik op kreatiewe aktiwiteite wat kinders ‘n grondslag in die Christelike geloof gee.

Ons Aandienste is 'n interaktiewe diens gemik op jongmense en is gekoppel aan die hoërskoolkinders se katkisasie leerplan. Maar dit wil nie sę dat ouer kinders van ons Here nie ook hier pitkos gaan kry nie! Inteendeel! Die waarheid van die Woord en daarmee saam die belydenis van ons kerk word op 'n aktuele manier verduidelik. Baie - ook ouer mense - getuig dat hulle insig tydens hierdie dienste verdiep het.
Ons Mense

Skakels

2018 Gereformeerde Kerk Wierdapark.
 
ISO solved - Solve your employee motivation with Business Tools