Lys van eredienste
Opskrif en beskrywing: en
Bybelboek:
Predikant:
Bladsy: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11

Toets erediens (Grootte: )
  [Preekskets]

Ds. Awie
Tuesday, September 15, 2015
Toets
Bybelboek: 1 Johannes Skriflesing: blah 


Nader tot God (Grootte: )
  [Preekskets]

Awie Verhoef
Sunday, March 24, 2013
Goeie Vrydag. Nagmaal
Bybelboek: Hebre├źrs Skriflesing: Heb 10:22 


Die Here het waarlik opgestaan (Grootte: )
  [Preekskets]

Awie Verhoef
Sunday, March 24, 2013
Paassondag. Opstandingsdag.
Bybelboek: Johannes Skriflesing: Jh 10: 17 en 18 


Om te kan sien - Lydenstyd (Grootte: )
[Klankl´┐Żer]

Awie Verhoef
Sunday, March 17, 2013
Die blinde man by Jerigo en Saggeues wou albei sien! En toe laat Jesus hule sien!
Bybelboek: Lukas Skriflesing: Lk 19:10 


Doen dit ... in liefde deur diens (Grootte: )
  [Preekskets]  [Preek Powerpoint]

Hein v Wyk en Awie Verhoef
Sunday, March 17, 2013
Toerusting by die aandbyeenkoms oor `n Bybelse lewens en wêreldbeskouing. Sessie 7. Hein van Wyk het dit saamgestel en bied dit ook aan saam met Ds Awie. Kopiereg lê by Hein.))
Bybelboek: Geen spesifieke bybelboek Skriflesing: Verskeie tekste 


Doen dit ... in waarheid en ontbloot die leuen (Grootte: )
  [Preekskets]  [Preek Powerpoint]

Hein v Wyk en Awie Verhoef
Sunday, March 10, 2013
Toerusting by die aandbyeenkoms oor `n Bybelse lewens en wêreldbeskouing. Sessie 6. Hein van Wyk het dit saamgestel en bied dit ook aan saam met Ds Awie. Kopiereg lê by Hein.))
Bybelboek: Geen spesifieke bybelboek Skriflesing: Verskeie tekste 


Dienswerk van die gemeente (Grootte: )
[Klankl´┐Żer]

Prof Gert Breed
Tuesday, March 5, 2013
Hierdie is`n volgstuk wat deur Ds Awie opgestel is vir gebruik by die video van Prof Gert Breed. Dis by ons gebruik vir ouderlinge-, diakens- en kleingroepleier toerusting
Bybelboek: Geen spesifieke bybelboek Skriflesing: Ef 4:11 - 13 en verskeie ander 


Droom dit ... Afrika kontinent van geleenthede (Grootte: )
[Klankl´┐Żer]  [Preek Powerpoint]

Hein v Wyk
Sunday, March 3, 2013
Toerusting by die aandbyeenkoms oor `n Bybelse lewens en wêreldbeskouing. Sessie 3. Hein van Wyk het dit saamgestel en bied dit ook aan saam met Ds Awie. Kopiereg lê by Hein.)
Bybelboek: Geen spesifieke bybelboek Skriflesing: Verskeie 


Dink dit ... Koninkryksperspektief (Grootte: )
[Klankl´┐Żer]  [Preek Powerpoint]

Awie Verhoef
Sunday, March 3, 2013
Toerusting by die aandbyeenkoms oor `n Bybelse lewens en wêreldbeskouing. Sessie 4. Hein van Wyk het dit saamgestel en bied dit ook aan saam met Ds Awie. Kopiereg lê by Hein.)
Bybelboek: Geen spesifieke bybelboek Skriflesing: Verskeie 


Dink dit ... Oorbrug dualisme, sekularisme (Grootte: )
[Klankl´┐Żer]  [Preek Powerpoint]

Hein van Wyk
Sunday, March 3, 2013
Toerusting by die aandbyeenkoms oor `n Bybelse lewens en wêreldbeskouing. Sessie 5. Hein van Wyk het dit saamgestel en bied dit ook aan saam met Ds Awie. Kopiereg lê by Hein.)
Bybelboek: Geen spesifieke bybelboek Skriflesing: Verskeie 


God se genade (Grootte: )
[Klankl´┐Żer]  [Preek Powerpoint]

Awie Verhoef
Sunday, March 3, 2013
God se hartklop moet gesien en gehoor kan word deur ons. Sy genade word sigbaar in Christus en daarom deur ons.
Bybelboek: Jesaja Skriflesing: Jes 61:3 


Versoen met God (Grootte: )
[Klankl´┐Żer]

Awie Verhoef
Sunday, February 24, 2013
Die versoening met God is wat ons Here Jesus Christus kom doen het met sy koms aarde toe. Dit staan sentraal in ons bediening as gelowiges hier op aarde.
Bybelboek: 2 Korinti├źrs Skriflesing: 2 Kor 5:20 


Dit is tyd vir dit... (Grootte: )
[Klankl´┐Żer]  [Preek Powerpoint]

Awie Verhoef en Hein v Wyk
Sunday, February 17, 2013
Toerusting by die aandbyeenkoms oor `b Bybelse lewens en wêreldbeskouing. Sessie 1. Hein van Wyk het dit saamgestel en bied dit ook aan saam met Ds Awie. Kopiereg lê by Hein.
Bybelboek: Geen spesifieke bybelboek Skriflesing: Mt 6:33 


Ontdek dit: die Koninkryk... (Grootte: )
[Klankl´┐Żer]  [Preek Powerpoint]

Awie Verhoef en Hein v Wyk
Sunday, February 17, 2013
Toerusting by die aandbyeenkoms oor `b Bybelse lewens en wêreldbeskouing. Sessie 2. Hein van Wyk het dit saamgestel en bied dit ook aan saam met Ds Awie. Kopiereg lê by Hein.
Bybelboek: Geen spesifieke bybelboek Skriflesing: Mk 1:15 


Een geloof (Grootte: )
[Klankl´┐Żer]

Awie Verhoef
Sunday, February 10, 2013
Geloof is een. Daar is nie `n skeiding tussen geloof as belydenis of dogma aan die een kant en geloof as persoonlike verhouding met God aan die ander kant nie.
Bybelboek: Efesi├źrs Skriflesing: Ef 4:5 


Die Drie-enige God bewerk eenheid (Grootte: )
[Klankl´┐Żer]

Awie Verhoef
Sunday, February 3, 2013
Dit gaan oor die eenheid wat die Gees tussen ons gesmee het en hoe ons dit behoort uit te leef.
Bybelboek: Efesi├źrs Skriflesing: Ef 4:3 


Die lewe is Christus (Grootte: )
[Klankl´┐Żer]

Awie Verhoef
Sunday, January 27, 2013
By Nagmaal gepreek.
Bybelboek: Filippense Skriflesing: Fil 1:21 


Die Drie-enige God Jeugdiens (Grootte: )
[Klankl´┐Żer]  [Preek Powerpoint]

Awie Verhoef
Sunday, January 27, 2013
Dis die volgstuk by die jeugdiens.
Bybelboek: 2 Korinti├źrs Skriflesing: 2 Kor 13:13 


God is liefde (Grootte: )
[Klankl´┐Żer]

Awie Verhoef
Sunday, January 20, 2013
Hierdie Psalm omskryf dat God liefde is op `n besondere manier.
Bybelboek: Psalms Skriflesing: Ps 107:34 


Wie of wat is God? (Grootte: )
[Klankl´┐Żer]

Awie Verhoef
Sunday, January 20, 2013
Jeugdiens aandreeks
Bybelboek: Psalms Skriflesing: Ps 86:8 


Wie of wat is God? (Grootte: )
[Klankl´┐Żer]  [Preek Powerpoint]

Awie Verhoef
Sunday, January 20, 2013
Jeugdiens aandreeks
Bybelboek: Psalms Skriflesing: Ps 86:8 


Gebed omspan my lewe (Grootte: )
[Klankl´┐Żer]  [Preek Powerpoint]

Awie Verhoef
Sunday, January 13, 2013
Jakobusbrief begin en eindig as`t ware met gebed. Dit omspan mens se hele lewe.
Bybelboek: Jakobus Skriflesing: Jak 1:3 en 5:16 


Koninkryk van God (Grootte: )
[Klankl´┐Żer]

Awie Verhoef
Sunday, January 6, 2013
Kenmerke van die Koninkryk van God. Eenvoudig voorgestel.
Bybelboek: Matteus Skriflesing: Mt 7:24 


Watter koninkryk sal dit wees? (Grootte: )
[Klankl´┐Żer]

Awie Verhoef
Sunday, December 30, 2012
By die draai van die jaar word die vraag gevra: watter koninkryk gaan jy dien? Deel van die reeks oor die KOninkryk van God.
Bybelboek: 2 Petrus Skriflesing: 2Pt 1:19 


Vredevors (Grootte: )
[Klankl´┐Żer]

Awie Verhoef
Sunday, December 23, 2012
Ons Here is Koning en Vredevors
Bybelboek: Jesaja Skriflesing: Jes 9:5 


Vervulling en verwagting (Grootte: )
[Klankl´┐Żer]

Awie Verhoef
Sunday, December 23, 2012
Kersfees! Vervul mens met afwagting. Dis in Jesus Christus vervul en Hy skep by ons `n verwagting
Bybelboek: Lukas Skriflesing: Luk 2:25 


Geloof vat jou vorentoe (Grootte: )
[Klankl´┐Żer]

Awie Verhoef
Sunday, December 16, 2012
Geloftedag/versoeningsdag preek gelewer te Charl Cilliers (naby Secunda).
Bybelboek: Matteus Skriflesing: Mt 21:21 


Koninkryk groei tree vir tree - volgstuk (Grootte: )
[Klankl´┐Żer]

Awie Verhoef
Sunday, November 18, 2012
Beplannings kaart om die liefde van Christus sigbaar te maak
Bybelboek: Matteus Skriflesing: Mt 13:31-33 


Koninkryk groei ree vir tree (Grootte: )
[Klankl´┐Żer]

Awie Verhoef
Sunday, November 18, 2012
Veerag die dag van klein dinge nie!
Bybelboek: Matteus Skriflesing: Mt 13:31 - 33 


Wiskunde van die Koninkryk - volgstuk Jeugdiens (Grootte: )
[Klankl´┐Żer]

Awie Verhoef
Sunday, November 18, 2012
Die kerk spel diens in liefde. Dis hoe die Koninkryk werk.
Bybelboek: Efesi├źrs Skriflesing: Ef 1:22 en ander tekste. 


Wiskunde van die Koninkryk Volgstuk (Grootte: )
[Klankl´┐Żer]

Awie Verhoef
Sunday, November 18, 2012
Jeugdiens
Bybelboek: Efesi├źrs Skriflesing: Ef 4:12 


Koninkryk is oop vir almal (Grootte: )
[Klankl´┐Żer]

Awie Verhoef
Sunday, November 11, 2012
Jesus Christus is ons vrede. Hy het eenheid gebring oor ALLE grense heen. Mense bou mure op kulturele, stoflike, politieke en ander skeidslyne op. Ons Here het dit kom afbreek!
Bybelboek: Efesi├źrs Skriflesing: Ef 2:11-22 


Koninkryksimpak - hoe gebeur dit? (Grootte: )
[Klankl´┐Żer]

Awie Verhoef
Sunday, October 28, 2012
Die verwondering oor God wat die saad vanself laat groei, deurweek my hele lewe. Dit laat die boer die land voorberei en plant. Dit laat hom ook later die oes met blydskap inbring
Bybelboek: Markus Skriflesing: Mk 4:26-29 


Hoe laat is dit? - wat is die tyd? - volgstuk by die preek (Grootte: )
[Klankl´┐Żer]

Awie Verhoef
Sunday, October 21, 2012
Daar is `n verskil in kairos-tyd en chronos-tyd in die Bybel. Kairos-tyd is God se geleentheid NOU! Chronos-tyd is dit wat jy op jou horlosie lees. Vandaar ons woord chronologie. Wat is God se kairos-oomblikke nou in jou lewe en wêreld?
Bybelboek: Ester Skriflesing: Est 4:14 


Die Name van God 5 - Jahweh Tsidkenu (Grootte: )
[Klankl´┐Żer]

Awie Verhoef
Sunday, October 21, 2012
ÔÇśn Naam wat by uitstek met betrekking tot die Messias gebruik is in die OT: Jahweh-tsidkenu, ÔÇť Die Here ons geregtigheidÔÇŁ of: ÔÇť Die Here verskaf reg aan onsÔÇŁ (Jer 23:6; cf. 33:16). Dis die Naam waardeur die Messias, Jesus Christus, spesifiek bekend is (1 Kor 1:30; 2 Kor 5:21; Fil 3:9; 2 Pt 1:1; Jh 2:1).
Bybelboek: Jeremia Skriflesing: Jer 23:6 


Die Koninkryk van God - vir kinders (Grootte: )
[Klankl´┐Żer]

Awie Verhoef
Tuesday, October 16, 2012
Wat vir `n ding is `n koninkryk? Hoe dink die mense wat aan God behoort oor sy Koninkryk? Mat 5 - 7.
Bybelboek: Matteus Skriflesing: Mat 7:24-29 


Name van God 4: Jahweh Shalom (Grootte: )
[Klankl´┐Żer]

Awie Verhoef
Sunday, October 7, 2012
ÔÇťDie Here is (my) vredeÔÇŁ (Rig 6:24)
Bybelboek: Rigters Skriflesing: Rig 6:23-24 


Name van God 3 Jahweh nissi (Grootte: )
[Klankl´┐Żer]

Awie Verhoef
Sunday, September 23, 2012
Die Here is my banier. Hy gee die oorwinning
Bybelboek: Eksodus Skriflesing: Eks 17:15 


Name van God 2 Jahweh Rophecha (Grootte: )
[Klankl´┐Żer]

Awie Verhoef
Sunday, September 9, 2012
Jahweh Rophecha - Die Here wat jou genees. Die Here maak gesond, maak heel, herstel jou emosioneel, fisiek en geestelik.
Bybelboek: Eksodus Skriflesing: Eks 15:26 


Name van God - Volgstuk (Grootte: )
[Klankl´┐Żer]

Awie Verhoef
Sunday, September 2, 2012
Agtergrond oor die name van God.
Bybelboek: Eksodus Skriflesing:  


Name van God 1 Jahweh Shadda (Grootte: )
[Klankl´┐Żer]

Awie Verhoef
Sunday, September 2, 2012
Jahweh Shadda - Die Here die Almagtige se regeermag is ter sprake
Bybelboek: Genesis Skriflesing: Gen 17:1 


Rentmeesters van ons emosie (Grootte: )
[Klankl´┐Żer]

Awie Verhoef
Sunday, August 26, 2012
Ook oor ons emosies is ons rentmeesters voor God
Bybelboek: Jona Skriflesing: Jon 4:2 


Antiserum teen sinisme (Grootte: )
[Klankl´┐Żer]

Awie verhoef
Sunday, August 12, 2012
Vir almal wat sinies staan teenoor geloof.
Bybelboek: Efesi├źrs Skriflesing: Ef 1:15-18 


Fokus op God (Grootte: )
[Klankl´┐Żer]

Awie verhoef
Sunday, August 12, 2012
Ons raak dikwels so deel van ons kultuur dat ons ons fokus op God verloor.
Bybelboek: Hosea Skriflesing: Hos 12:9 


Dankbare genade (Grootte: )
[Klankl´┐Żer]

Awie verhoef
Sunday, August 5, 2012
Verander tog nou ons lot, Here. Oor die versugting dat my opmstandighede tog anders moet wees.
Bybelboek: Psalms Skriflesing: Ps 126:4 


Ps 49 is ÔÇśn wysheidspsalm (Grootte: 40Kb)
[Klankl´┐Żer]

Ds Awie Verhoef
Sunday, July 29, 2012
Saam met Pss 50 en 51 gaan dit oor verlossing. In Ps 49 handel die digter oor die eeue oue kwessie van die voorspoed en rykdom van die goddeloses.
Bybelboek: Psalms Skriflesing: 8 en 16 


28-Mar-2010 09:00 Spiritualiteit - die manier hoe jy God ervaar (Grootte: 6.5MB)
[Klankl´┐Żer]

Ds. Awie Verhoef
Tuesday, October 26, 2010
Hoe jy God ervaar bepaal hoe jy jou afhanklikheid van God leef. Hoe vind jy dan `n vol en Gees vervulde lewe? Ons kan nooit die werking van die Heilige Gees afmaak nie.
Bybelboek: Kolossense Skriflesing: Kol 3 


1-Aug-2010 09:00 Hoe die Evangelie voortleef (Grootte: 5.6MB)
[Klankl´┐Żer]

Ds. Awie Verhoef
Sunday, September 26, 2010
Die Evangelie gaan sy loop. Dit kan nie gestop word nie. Maar elkeen moet alles moontlik doen om die Evangelie uit te dra. Hierdie is `n oorsig oor hoe Paulus dit gedoen het.
Bybelboek: Handelinge Skriflesing: Han 18 & 19 


30-Me1-2010 09:00 Om vervul te wees met die Heilige Gees (Grootte: 4.8MB)
[Klankl´┐Żer]

Ds. Awie Verhoef
Sunday, September 26, 2010
As mens dronk is, word jy beheer deur `n ander mag. Netso moet die gelowige onder die mag van die Heilige Gees leef. Volledig ingestel op die wil van God.
Bybelboek: 1 Korinti├źrs Skriflesing: 1 Kor 11 en Ef 5 


23-Mei-2010 09:00 Pinksterfees en uitstorting van Heilige Gees vs toring van Babel (Grootte: 4.5MB)
[Klankl´┐Żer]

Ds. Awie Verhoef
Sunday, September 26, 2010
Met Jesus se hemelvaart is die Heilige Gees aan ons gegee. Dis die begin van `n nuwe bedeling - die Kerk van die Nuwe Testament. Die 120 Jesus volgelinge wat op die dag van Pinkster was bymekaar en in gebed het die Heilige Gees ontvang. Hulle het toe ook in tale gepraat - maar in teenstelling met die toring van Babel word die verskeurdheid heel gemaak.
Bybelboek: Genesis Skriflesing: Gen 11 en Han 2 


25-Jul-2010 09:00 Ken jy vir Jesus? (Grootte: 5.1MB)
[Klankl´┐Żer]

Ds. Awie Verhoef
Sunday, September 12, 2010
God het ons so gemaak dat ons uiteik en Hom soek.Meestal soek ons Hom net wanneer ons moeilikheid het. Aj jy Hom regtig ken sal jy nie kan stilbly oor Hom nie. Leef jy in dankbaarheid?Wat maak jy met dit wat jy ontvanh het?
Bybelboek: Handelinge Skriflesing: Han 17 


11-Jul-2010 09:00 Moet ons bly vasklou aan die oue? (Grootte: 5.7MB)
[Klankl´┐Żer]

Ds Awie Verhoef
Sunday, September 12, 2010
Petrus leef binne sy opvoeding. Hy doen alles volgens die gebruike van die Ou Testament.God maak nie onderskeid nie. Hy kyk by menslike grense verby.Hier moet Petrus nou afsien van sy gebruike. Is ons nie dalk ook vasgevang in ons ou gebruike nie?
Bybelboek: Handelinge Skriflesing: Han 10 


21-Feb-2010 09:00 Moet ons, ons vyande regtig liefhe? (Grootte: 7.6MB)
[Klankl´┐Żer]

Dr. Nico Gronum
Wednesday, August 18, 2010
Jesus is in gesprek met die Fariseers. Was hy aspris en wou hy hulle kwaad maak? Is dit nie teestrydig met dat jy jou vyande moet liefhe nie? Nee, liefde vir die vyand is `n ingesteldheid en fokus op die koninkryk van God. Soms is dit nodig om die boosheid oop te vlek soos Jesus hier gedoen het.
Bybelboek: Matteus Skriflesing: Matt 15 


21-Jun-2009 09:00 Gebruik jou doop as `n beskermende omhulsel (Grootte: 7.8MB)
[Klankl´┐Żer]

Prof Fika van Rensburg
Sunday, August 1, 2010
Gebruik jou doop as `n besekrmende omhulsel teen die bose. In hierdie gedeelte is daar 4 sake wat bespreek word: 1.) Die doop - skoon gewete 2.) Die afwassing van die sonde 3.) Die doop is `n bede tot God tot `n skoon gewete 4.) Die doop red julle op grond van die opstanding van Jesus
Bybelboek: 1 Petrus Skriflesing: 1 Pet 3:18-22 


27-Jun-2010 09:00 Esegie├źl se verantwoordelikheid (Grootte: 5MB)
[Klankl´┐Żer]

Dr Nico Gronum
Sunday, August 1, 2010
Hierdie is Nico se wegstuur preek. Dit handel oor Esegiel - hy word geroep en kry groot verantwoordelikheid. Ons, vandag, is nie meer in ballingskap nie. Ons kan reeds iets van die koninkryk van God smaak. Ons is egter almal profete.
Bybelboek: Esegie├źl Skriflesing: Es 3 en Kor 4 


13-Jun-2010 09:00 Wie ons is in Christus (Grootte: 6.1MB)
[Klankl´┐Żer]

Dr. Nico Gronum
Saturday, July 31, 2010
Die evangelie het liefde deur die Gees by die volgelinge gewek. As jy die liefde van God besef, begin jy vrugte van die Gees dra.
Bybelboek: Kolossense Skriflesing: Kol 1 


20-Jun-2010 09:00 God sien jou pyn (Grootte: 5.7MB)
[Klankl´┐Żer]

Ds. Nico Gronum
Thursday, July 29, 2010
Moenie leef asof jy aan die noodlot oorgelewer is nie. Praat met God.
Bybelboek: Lukas Skriflesing: Luk 7:11 


9-Mei-2010 09:00 Reaksie van die mense na Jesus opgestaan het (Grootte: 5.8MB)
[Klankl´┐Żer]

Ds Awie Verhoef
Wednesday, July 21, 2010
Wat was die reaksie van mense nadat Jesus opgestaan het, en voor hy opgevaar het? Eintlik moes hulle mos net geglo het - maar Thomas het nie. Hy het vrae gevra. Jesus spreek hom hieroor aan - nie omdat hy getwyfel het nie, maar omdat hy nie geglo het nie. Ons moet hieruit leer dat ons nie voorwaardes aan die Here kan stel nie. Ons moet onvoorwaardelik glo.
Bybelboek: Johannes Skriflesing: Joh 20 


2-Mei-2010 09:00 Verskyning van Jesus aan die Emmaus gangers (Grootte: 4.2MB)
[Klankl´┐Żer]

Ds. Awie Verhoef
Sunday, July 18, 2010
Wat sê die Bybel vir ons het gebeur nadat Jesus opgestaan het? Wat het in die harte van sy volgelinge gebeur toe hy gekruisig is? Hulle (Emmaus gangers) het gedink Hy is die Messias, maar nou dink hulle hy was net `n profeet gewees. Die troos is - Hy is daar - fokus op Hom en loop die pad saam met hom.
Bybelboek: Lukas Skriflesing: Luk 24: 13-34 


16-Mei-2010 Twee beloftes en twee opdragte (Grootte: 5.4MB)
[Klankl´┐Żer]

Ds. Awie Verhoef
Tuesday, June 29, 2010
Jesus gee aan die 12 2 beloftes en 2 opdragte: 1ste belofte - Hy kom weer; 2de belofte - Sy Heilige Gees sal kom. 1st opdrag - Gaan na Jerusalem; 2de opdrag - hulle moet sy getuies wees. Die 12 was eensgesind en het gebid sonder ophou.
Bybelboek: Handelinge Skriflesing: Han 1 en 2 Pet 3 


14-Feb-2010 09:00 Jy moet jou vyande liefhe (Grootte: 7.6MB)
[Klankl´┐Żer]

Ds. Nico Gronum
Sunday, June 27, 2010
As jy jou vyande liefhet, maak jy soos jou Vader in die Hemel. Die Vader is lief vir almal. Hy laat die son opkom oor almal. Daarom moet jy jou vyande lief he.
Bybelboek: Matteus Skriflesing: Matt 5:43-48 


11-Apr-2010 09:00 Jesus gaan as Koning in Jerusalem in. Hy huil en spreek `n oordeel uit (Grootte: 6.2MB)
[Klankl´┐Żer]

Ds Nico Gronum
Sunday, June 13, 2010
Jesus se:As julle maar kon sien wat nodig is vir vrede. Ongelukkig het hulle dit nie verstaan nie en verwerp hulle die vredesbepalings van die Koning. Jesus spreek dus `n oordeel oor hulle uit - Jerusalem sal verwoes word. Vir ons is dit egter nooit te laat nie. God roep jou en hy vra dat jy dit erken.
Bybelboek: Lukas Skriflesing: Luk 19: 41-44 


6-Jun-2010 09:00 Bestraffing en vertroosting in 1 boek (Grootte: 5.6MB)
[Klankl´┐Żer]

Ds Erasmus van Zeerust
Wednesday, June 9, 2010
Die Here maak bemoeienis met sy volk. Met hulle terugkeer het hulle niks. Hulle herbou die tempel maar hierdie keer met minder kwaliteit materiaal.
Bybelboek: Haggai Skriflesing: Hag 1 


21-Mar-2010 09:00 Die gee van genade gawes (Grootte: 7.2MB)
[Klankl´┐Żer]

Ds. Awie Verhoef
Sunday, May 16, 2010
Die Heilige Gees gee uitkoms as jy `n doodloopstraat bereik. Die HG gee genade gawes - dis geskenke van God. Spesiale vermoens word aan elkeen gegee sodat ons diensbaar kan wees. Ons moet kennis dra van die HG se werk in ons.
Bybelboek: 1 Korinti├źrs Skriflesing: 1 Kor 12 


14 Mar 2010 09:00 Die vrug van die Gees (Grootte: 5.7MB)
[Klankl´┐Żer]  [Preekskets]  [Preek Powerpoint]

Ds Awie Verhoef
Saturday, May 15, 2010
Die vrug van die Gees is onder andere liefde, geduld, vreugde ens. Om werklik vry te wees is om verlos te wees van enige ander bande wat jou verhoed om Jesus Christus na te volg.
Bybelboek: Galasie├źrs Skriflesing: Gal 5 


7-Mar-2010 09:00 Want die Gees van God woon in julle (Grootte: 6.0MB)
[Klankl´┐Żer]  [Preekskets]  [Preek Powerpoint]

Ds Awie Verhoef
Sunday, April 25, 2010
God het sy huis in ons kom maak. God het in die Bybel in die Tuin, die Tabernakel, die Tempel, in Jesus Christus gewoon. Toe die Heilige Gees uitgestort is, het die Heilige Gees in ons kom woon.
Bybelboek: Romeine Skriflesing: Rom 8:9 


8-Okt-2006 09:00 Wees nie moedeloos oor jou probleme of Suid -Afrika nie (Grootte: 6.7MB)
[Klankl´┐Żer]

Ds. Ferdi Postma
Sunday, April 18, 2010
Petrus en Joannnes se lewens het nie die verloop gehad wat hulle verwag het nie.Soos hulle het ons ook die beste stuurman, die Here wat ons lei.Vervul jou roeping getrou en vertou op Hom.Die Here lei ons op `n baie spesiale pad.
Bybelboek: Johannes Skriflesing: Joh 21:15-25 


7-Feb-2010 09:00 Die mens bou monumente vir homself (Grootte: 5.9MB)
[Klankl´┐Żer]

Ds Nico Gronum
Sunday, April 4, 2010
God wil he mense moet temples bou en nie monumente nie. Die moderniteit wil hemel op aarde bou - soos kommunisme propageer. Die vraag is watter koningkryk is jy besig om te bou? Vergeet van jou eie koningkryk en volg Jesus.
Bybelboek: Genesis Skriflesing: Gen 11:1-9 


4-Apr-2010 09:00 Jesus se boodskap aan die Emmaus gangers (Grootte: 4.5MB)
[Klankl´┐Żer]

Ds. Nico Gronum
Sunday, April 4, 2010
Jesus verskyn aan die manne wat na Emmaus op reis is. Hulle het baie vrae oor die kruis gebeure - hoe nou gemaak met hom wat gesterf het? Hy verseker hulle dat hy altyd daar is en sal wees.
Bybelboek: Lukas Skriflesing: Luk 24 


20-Aug-2006 09:00 Matth├¬us eindig met `n oop graf,die deurgang na die land van verlossing en ewige lewe. (Grootte: 7.7MB)
[Klankl´┐Żer]

Ds Ferdi Postma
Sunday, March 28, 2010
Geneses eindig met die dood van Josef in `n toe kis . Al ervaar ons wanhoop as omring met dood en sy verdriet, weet ons daar is`n Eksodus.Mattheus eindig ook met `n graf, maar dit is `n oop graf. Jesus het opgestaan .
Bybelboek: Genesis Skriflesing: Gen 50:14-26 en Matt 28 


24-Jan-2010 18:00 - Hoe lyk jou "prentjie"van God? (Grootte: 5.9MB)
[Klankl´┐Żer]

Ds Awie Verhoef
Sunday, February 14, 2010
Hoe vergelyk jou "prentjie" van God met die skrifgedeeltes? As jy bid, met wie praat jy - Jesus. HG of God?
Bybelboek: Genesis Skriflesing: Gen 1 en Joh 1 


6-Dec-2009 09:00 Dra jy die kenmerke van `n burger van die Koninkryk van God? (Grootte: 6.1MB)
[Klankl´┐Żer]

Ds Nico Gr├Ânum
Sunday, February 14, 2010
Die sagmoediges be├źrwe die Koninkryk van God. Ook die vredemakers. Maar toe Jesus die mense in die tempel teregwys was hy nie sagmoedig nie- hierdie preek gee meer detail oor hoekom Jesus gedoen het wat hy gedoen het.
Bybelboek: Matteus Skriflesing: Matt 5 


10 Jan 2010 18h00 Ds Nico: Die koningkryk van God (Grootte: 6.9MB)
[Klankl´┐Żer]

Ds Nico Gronum
Tuesday, February 9, 2010
Die koningkryk van God. Moenie jou goeie dade en optrede aan die groot klok hang nie.
Bybelboek: Matteus Skriflesing: Matt 5 


31 Jan 2010 09h00 Ds Awie - Bid vir mekaar (Grootte: 3.7MB)
[Klankl´┐Żer]

Ds Awie Verhoef
Saturday, February 6, 2010
Die boodskap in hierdie gedeelte is duidelik - Bid vir mekaar! Maar hoekom is bid vir baie tydmors? Is dit omdat ons dit nie met die verstand kan verstaan nie? Bid is die kroon van ons lewe in dankbaarheid.
Bybelboek: Jakobus Skriflesing: Jak 5:13-16 


24 Jan 2010 09:00 - Wat is `n las? (kinderdiens) (Grootte: 3.6MB)
[Klankl´┐Żer]

Ds Awie Verhoef
Tuesday, February 2, 2010
Wat is `n las? En wat bedoel Paulus as hy se ons moet mekaar se laste dra?
Bybelboek: Galasie├źrs Skriflesing: Gal 6 


17 Jan 2010 aand: Wat beteken Om geroep te wees? (Grootte: 5.6MB)
[Klankl´┐Żer]

Ds Awie Verhoef
Tuesday, February 2, 2010
Wat beteken dit om geroep te wees?Hoe roep God ons? - deur sy Woord, Gees. As God jou roep het jy `n keuse - maar die verantwoordelikheid rus by jou. En dan is jy vry binne God se wil.
Bybelboek: Galasie├źrs Skriflesing: Gal 5 


17 Jan 2010: Aanvaar mekaar (Grootte: 3.9MB)
[Klankl´┐Żer]

Ds Awie Verhoef
Sunday, January 31, 2010
Aanvaar mekaar is een van die tekste in die Bybel wat wys dat mens nie alleen in jou geloof kan funksioneer nie. Ons moet oortuig wees, maar ons mag nie die wat van ons verskil veroordeel nie.
Bybelboek: Romeine Skriflesing: Rom 15:7-13 


10-Jan-2010 Oggend Ds Nico Wat is die blye boodskap? (Grootte: 5.2MB)
[Klankl´┐Żer]

Ds Nico Gronum
Sunday, January 17, 2010
Wat is die blye boodskap? Die koningkryk van God is naby beteken nie dit sal binnekort gebeur nie, maar dit beteken dat jy daaraan deel kan kry. Herdink (bekeer) jou lewe.
Bybelboek: Matteus Skriflesing: Matt 3 


3-Jan-2010 Aand:Ons sukkel met die liefde (Grootte: 3.9MB)
[Klankl´┐Żer]

Ds Awie Verhoef
Monday, January 11, 2010
Oor die algemeen sukkel meeste mense met die liefde.
Bybelboek: Filippense Skriflesing: Fil 3:9-11 


3-Jan-2010 Hoe dink ons oor mekaar? (Grootte: 5MB)
[Klankl´┐Żer]  [Preekskets]  [Preek Powerpoint]

Ds Awie Verhoef
Monday, January 11, 2010
Hoe dink ons oor mekaar? Ja, ons as gelowiges hier in Wierdapark? Of ook ons as gelowiges hier in ons omgewing, oor ons land, oor die w├¬reld heen: hoe dink ons oor mekaar? As ons aan mekaar dink as lede van ÔÇśn klub wat ons die ÔÇťkerkÔÇŁ noem, dan sal ons dink soos tipiese klublede.
Bybelboek: Filippense Skriflesing: Fil 1:3 en 7 


God verander mense totaal (Grootte: 8.9MB)
[Klankl´┐Żer]

Ds Awie Verhoef
Sunday, December 20, 2009
Hoe verander God ons van mense beklee met `n sondige natuur tot mense met die Gees? Hy verander ons kern, hart en gedagtes. God verander nie "half" nie, Hy verander ons in totaliteit.
Bybelboek: Romeine Skriflesing: Rom 12 en Efesiers 4 


God se krag hang nie van mense af nie (Grootte: 3.3MB)
[Klankl´┐Żer]

Ds Awie Verhoef
Tuesday, October 27, 2009
Om `n oorwinning te behaal met jou eie krag en jou eie koppigheid beteken dat jy nie hoor wat die Here vir jou wil sê nie....
Bybelboek: Rigters Skriflesing: Rig 6 


Nuwe jaarsvoorneme - wat is kernwaardes? (Grootte: 2.3MB)
[Klankl´┐Żer]

Ds Awie Verhoef
Sunday, October 25, 2009
Almal het nuwejaarsvoornemes. Maar wat is die kernwaardes waarvolgens jy leef en hierdie voornemes neem? Is dit om selfversekerd, selfgeneogsaam en self geldend te wees?
Bybelboek: Matteus Skriflesing: Matt 5 


Gelukkig is die mens (Grootte: 3.2MB)
[Klankl´┐Żer]

Ds Awie Verhoef
Sunday, October 25, 2009
Gelukkig is die mens wie se "prisma"al die strale van hulle lewe op God gerig hou. Mense wat treur oor hul sondes kan rein van hart wees. Hart = hele mens.
Bybelboek: Spreuke Skriflesing: Matt 5 en Spreuke 4 


Opstanding van Christus (Grootte: 2.8MB)
[Klankl´┐Żer]

Ds Awie Verhoef
Sunday, October 25, 2009
Ons fokus in vandag se tyd net op nou. Ons moet egter nie ons fokus afhaal van Christus nie.
Bybelboek: 1 Korinti├źrs Skriflesing: 1 Kor 15 


Strewe na wat God se wil is vir jou lewe (Grootte: 4.3MB)
[Klankl´┐Żer]

Ds Awie Verhoef
Sunday, October 4, 2009
Wedywering, die strewe na beter - beter posisie, beter plek in die samelewing is dalk nie altyd volgens God se wil nie.
Bybelboek: Psalms Skriflesing: Ps 131 


Vergeet van jouself en gee liefde (Grootte: 6.4MB)
[Klankl´┐Żer]

Ds Nico Gr├Ânum
Saturday, September 19, 2009
Mense is moeg van godsdiens, want dit gaan nie oor God nie, maar re├źls om deel van die klub te wees. Liefde vir mense, nie jouself, is die belangrikste.
Bybelboek: Matteus Skriflesing: Matt 9 


Wisselwerking tussen geloof en godsdiens. (Grootte: 7.7MB)
[Klankl´┐Żer]

Ds Nico Gr├Ânum
Saturday, September 19, 2009
Wisselwerking tussen geloof en godsdiens. Gereformeerd of dopperklub? Godsdiens bestaan uit gebruike, re├źls soos by die Fariseers gevind. Geloof en Christenskap se kenmerke verskil.
Bybelboek: Matteus Skriflesing: Matt 23 


Die Here is my deel, s├¬ my siel (Grootte: 9.3MB)
[Klankl´┐Żer]

Prof J Helberg
Sunday, September 13, 2009
Die Here is my deel sê my siel, daarom sal ek op hom hoop. Wat doen `n mens as dit lyk dat daar nie iets soos reg en geregtigheid bestaan nie? As `n mens dit nêrens vind, dan laat die boek sy lig skyn.
Bybelboek: Klaagliedere Skriflesing: Klaag 3: 24 


Die Here laat vaar nie die werke van sy hande nie. (Grootte: 8.3MB)
[Klankl´┐Żer]

Ds Awie Verhoef
Sunday, September 13, 2009
God los ons nie. Hy hou ons vas. Omdat God se liefde nooit eindig nie, kon Dawid nie sien daty God hom ooit sou los nie. God se werk het nie gestop met ons verlossing in Christus nie. God se werk hou nooit op nie. Dit gaan voort met ons heiligmaking.
Bybelboek: Psalms Skriflesing: Ps 138 


`n Diens deur Ds. Frans Mokise (Grootte: 9MB)
[Klankl´┐Żer]

Ds Frans Mokise
Sunday, August 23, 2009
Frans neem die diens waar en preek uit Hnadelinge 1. Teksvers is vers 8
Bybelboek: Handelinge Skriflesing: Han 1 


Opregte twyfel is nie verkeerd nie (Grootte: 3.8MB)
[Klankl´┐Żer]

Ds Nico Gronum
Sunday, August 23, 2009
In die Bybel is daar baie voorbeelde van mense wat getwyfel het. Die verskil is hoe hulle twyfel en die voorbeeld wat hier gebruik word is die twyfel tussen Thomas en Pilatus.
Bybelboek: Johannes Skriflesing: Joh 18 


Pasop vir hoogmoed (Grootte: 5MB)
[Klankl´┐Żer]

Ds Awie Verhoef
Sunday, August 23, 2009
God het alles gegee wat ons nodig het, vir nou en hierna. Gee julle self aan God as lewende en Heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Pasop vir hoogmoed, maar moet ook nie jouself te gering ag nie.
Bybelboek: Romeine Skriflesing: Rom 12: 1 - 8 


As ons dien, groei ons (Grootte: 7.37MB)
[Klankl´┐Żer]

Ds Awie Verhoef
Saturday, August 1, 2009
HIerdie gaan oor die beginsel van ontwerp. As ons ons opdrag uitvoer, sal daar groei wees - in onsself en die gemeente. Die werklike taak van leiers is om toerusting te verskaf.
Bybelboek: Efesi├źrs Skriflesing: Efesi├źrs 4:1-16 


Finansiele sekuriteit (by Nagmaal) (Grootte: )
[Klankl´┐Żer]

Awie Verhoef
Sunday, July 26, 2009
Die stryd om oorlewing
Bybelboek: Psalms Skriflesing: Ps 49:8 


Net God kan oordeel (Grootte: 7.1MB)
[Klankl´┐Żer]

Ds Awie Verhoef
Tuesday, July 14, 2009
Aan God kom die reg toe om te oordeel. Vandag se misdaad wil mens dwing om mense te oordeel...
Bybelboek: Matteus Skriflesing: Matt 5 


God gee moed (Grootte: 6.8MB)
[Klankl´┐Żer]

Ds Awie Verhoef
Tuesday, July 14, 2009
God is die Vader wat hom ontferm oor ons en die God wat in alle omstandighede moed gee. Rut, Matt 8 en Joh 13 word gebruik
Bybelboek: 2 Korinti├źrs Skriflesing: 2 Kor 1 


Groei in jou verhouding met die Here (Grootte: 8MB)
[Klankl´┐Żer]

Ds Awie Verhoef
Wednesday, May 27, 2009
`n Gebed om egte lewe te skenk sodat jy as heel mens vir God kan leef
Bybelboek: Psalms Skriflesing: Psalm 85 


Liefde vir die vyand (Grootte: 9.4MB)
[Klankl´┐Żer]

Ds Nico Gr├Ânum
Sunday, May 3, 2009
As ons net lief is vir die wat ons liefhet, is ons niks beter as die heidene nie.
Bybelboek: Lukas Skriflesing: Luk 6 : 27 - 36 


Aanvaar mekaar (Grootte: 7.1MB)
[Klankl´┐Żer]

Ds Awie Verhoef
Sunday, May 3, 2009
Aanvaar mekaar soos Christus ons aanvaar het.
Bybelboek: Romeine Skriflesing: Rom 15:7-13 


Waar is God!? (Grootte: 3.3MB)
[Klankl´┐Żer]

Ds Awie Verhoef
Monday, January 1, 1900
Waar is God wanneer daar soveel probleme is - misdaad, lyding? Dawid skryf hirdie toe sy toestand benard was. Maar hy sê ook dat God altyd naby is. Hy tree op wanneer sy kinders roep.
Bybelboek: Psalms Skriflesing: Ps 22 


Ons Mense

Skakels

2018 Gereformeerde Kerk Wierdapark.
 
ISO solved - Solve your employee motivation with Business Tools