Jeug Ouers

Kleuterdienste
Kinderdienste
Tienerdiens
Belydenis van Geloof-Aflegging

Klik op die skakels hierbo om na elke afdeling te gaan.


WAT STAAN MY AS OUER TE DOEN?
Jy, as ouer, is vir ons die belangrikste in die geestelike opvoeding van die kind. Jy is onmisbaar. Jy ken jou kind. Jy help vorm aan jou kind. Leef jou belydenis as kind van God uit in die alledaagse lewe. Moet asseblief nie die kind aflaai by katkisasie net om dan te vertrek omdat jy jou gunsteling TV- program gaan mis nie. Moet asseblief nie die kind los om maar te doen wat hy/sy wil nie maar skerp dit by hom/haar in dat kinders van God hulle geloof ernstig opneem. Dit wat ons jou kind leer, sal vassteek as jy ‘n goeie fondasie gee waarop dit kan rus. Onthou: leef Christus, dan sal jou kind geen moeite hę om te volg nie.


WAAROM KINDER- EN JEUGDIENSTE?
Kinders moet leer stilsit, hulle moet leer luister, hulle vorm saam met die ouers ‘n eenheid in die erediens, hulle leer respek vir die liturgie… Ons neem kennis van die standpunte en tog glo ons dat ons Kinderdienste en Jeugdienste die sinvolste vir ons is.

Dit is immers welbekend dat ons kinders in ‘n omgewing grootword wat nie altyd bevordelik vir die vestiging van morele waardes of geloofsgroei is nie. Weg is die dae dat kinders sorgeloos in die strate gespeel het en niks geweet het van die euwels daarbuite nie. Hedendaagse kinders is ingelig, vinnig om te leer en die meeste van die tyd węreldswys – ten minste baie meer as pa en ma op daardie ouderdom!

In dié opsig glo ons dan ook dat ons vandag ons kinders so vroeg moontlik, en so goed moontlik moet toerus om staande te bly in ‘n węreld wat Christus nie ken nie. Ons Kinderdienste wat spesfiek gefokus is op die kind se leefwęreld, ouderdom en belangstellings, gee ons die geleentheid om dit te doen. Ons glo dat ons, as gemeente, alles in ons vermoë doen om toekomstige belydende lidmate toe te rus.
Ons Mense

Skakels

2018 Gereformeerde Kerk Wierdapark.
 
ISO solved - Solve your employee motivation with Business Tools