HOE WERK ONS KLEINGROEPE?

Kleingroepe? Oef! In my gedagtes sien ek styf formele byeenkomste waar een ou voortdreun oor die betekenis van n teks of dalk soos die ander groepe waarvan ek gehoor het waar n klomp vreemdelinge in jou siel rondkrap en jy alles vir almal moet vertel. Nee wat!?

Ja dit is soms die reaksie wat ons kry. Kyk jy egter gou by Hoe werk ons Kleingroepleiers? Sal jy in die gids vermeld dat dit nie een van die twee scenarios n mikpunt by ons is nie. Waarom kleingroepe? Ag daar is soveel redes.

Dink byvoorbeeld hieraan. In Handelinge 2 lees ons van die uitstorting van die Heilige Gees en hoe die eerste gemeente gelyk het. Een van die vier dinge waaraan hulle baie aandag gegee het was onderlinge verhoudinge. Hulle het na aan mekaar geleef, meer as vriende in die geloof, ja eerder as familie in die geloof! In ons stadsgemeentes is dit nie meer die geval nie. Ons mense bly in Centurion terwyl een derde in Pretoria werk en twee derdes in Johannesburg. So tussen deur die pendel beweeg ons in sulke diverse en verskillende lewensfere dat ons mekaar nooit werklik leer ken nie. Kerk word maar net nog iets waaraan ek my tyd moet afstaan, nog n instansie, nog n verpligting, nog n klomp moeite

Kleingroepe verander die scenario. Dit help ons om mense weer bymekaar uit te bring, mekaar te leer ken, jou weer in hart ook deel te maak van die gemeente.

Ons kleingroepe vergader weekliks en bestaan uit vier momente:
Die vier momente:
  • Ons na God
  • God na ons
  • Ons na mekaar
  • Ons na buite
ONS NA GOD
Die moment bestaan uit lofprysing en aanbidding. Elke groep het sy eie karakter en rig dit gewoonlik ook so in dat elkeen in die groep gemaklik daarmee is. So maak somige groepe beurte om te bid, of bid hulle saam of gaan een voor in gebed. Sang kan ingespan word van psalms tot enige ander geestelike liedere wat bekend is. Nog n manier is om gewilliges n kans te gee om te getuig van dit wat God in hulle lewe die week gedoen het, so word God verheerlik.

GOD NA ONS
Tydens die moment leer ons meer van God deur sy Woord te bestudeer of deur n tema te hanteer. Alhoewel dit goed is dat almal aan die groepsgesprekke deelneem, neem ons die lede wat nie daarvan hou om voor ander n mening uit te spreek nie, in ag. Ons het immers soveel groeplede wat doodstil hulle byeenkomste baie geniet!

ONS NA MEKAAR
Die geleentheid is onmisbaar. Begin deur van jouself en jou week kortliks te vertel. Jy kan jou dank teenoor die Here vermeld waar Hy in n betrokke situasie vir jou gesorg het of noem dat dit maar moeilik by jou werk gaan weens n nuwe stelsel wat julle implementeer ens. Nadat jy meer van jouself ges het beweeg jy aan na die lidmaat langs jou en vra hoe dit die week daar gegaan het, so gaan jy aan. As die een klaar is vra jy die volgende ens. Vra die groep ook gerus of daar nie spesifieke gebedsversoeke is vir die afsluitingsgebed nie.

ONS NA BUITE
Tydens die geleentheid bespreek die groep sy betrokkenheid binne die gemeente en die gemeenskap. Dit is belangrik dat die groep ook sal doen en nie net sal ontvang nie. Soos die groep mekaar beter leer ken kan daar meer aandag hieraan gegee word en kan verskeie maniere van deelname en uitlewing van die groeplede se geloof bespreek word. Noem gerus die stap aan die begin aan groeplede en herinner hulle daaraan dat die groep weldra daaraan aandag sal moet gee. Aanvanklik kan groeplede egter net die tyd gebruik om mekaar verder te leer ken.

Ten slotte
Ja, jy gaan aan die begin vreemd voel, ons vra lidmate om n groep so drie maande lank kans te gee, meeste van die tyd is hulle na n maand so gelukkig soos varke in palestina! En gaan vra maar ouens in kleingroepe hieroor, daar sit n klomp wat eers huiwerig was en dit nou baie geniet, gaan vra hulle gerus ook wat hulle vir Nico s as hy besoek kom afl met die doel dat hulle in die helfte deel om so nuwe lede te akkomodeer phew!

Oja kleingroepleiers word ook aangeraai om gereeld n braai of ander sosiale geleentheid te hou terwyl ons ook groeplede die geleentheid gee om soos hulle wil tussen groepe rond te beweeg totdat hulle n groep gekry het waar hulle lekker kan inskakel.

Sien jou by n kleingroep!
Ons Mense

Skakels

2018 Gereformeerde Kerk Wierdapark.
 
ISO solved - Solve your employee motivation with Business Tools