KONTAK ONS!

      

Predikant
Ds Awie Verhoefverhoefanm@telkomsa.net 082 781 6228
Jeugbediener
Leonie Oberholzerleonie@gkwp.co.za083 501 4136
Skriba
Peet Potgieter peet@pmp.co.za
Sekretaresse
Rita Breet kerk@gkwp.co.za 012 654 5629
Fisiese adres van kerkgebou
Hoek van Willem Botha- en Meyerstraat

Posadres
Posbus 50003
Wierdapark
0149

Eposadres - kerk kantoor
kerk@gkwp.co.za

Eposadres - web aangeleenthede
arthur@bothaweb.net

Tel/Faks
012 654 5629
Ons Mense

Skakels

2017 Gereformeerde Kerk Wierdapark.
 
ISO solved - Solve your employee motivation with Business Tools