Mooiplaas / Spruit

Klik hier vir foto's

Tydens 2008 het ouens by die sopkombuis teenoor Patrick Mengoai die behoefte uitgespreek dat hulle ‘n kerk wil bywoon. Omdat die meeste van hulle uit Spruit kom, het dit sin gemaak om daar kerk te hou. Spruit is ‘n “informal settlement” (agter Sunderland Ridge industriële gebied, noord van Monavoni en Mnandi) wat geen infrasruktuur het nie. Water word daagliks aangery. Die inwoners weet dat hulle tydelik daar woon omdat die grond aan ‘n ontwikkelaar verkoop is. Daar is reeds huise vir die eerstes van hulle in Olievenhoutbosch gebou, maar dit is dadelik betrek deur mense van Olievenhoutbosch wat ook in plakkershutte woon en meen dat hulle eerste aanspraak daarop het. Wat die definisie van tydelik hier is, is moeilik om te bepaal.

Patrick het ‘n visie gehad dat dit wat op Sondag kerkgebou is, in die week as kleuterskool moet dien. Deur gesprekke met gemeenskapsleiers het Patrick die reg gekry om ‘n stuk grond te gebruik, wat by nader ondersoek ‘n ou gestroopte plaasskool insluit wat intussen bruikbaar gemaak is. kan

Patrick Mengoai die stigter-herder van die Spruitkerk het by die gemeenskapsleiers toestemming gekry om ‘n ou gebou te gebruik, wat waarskynlik ‘n ou plaasskool is. Met geld wat ‘n kleingroep in ons gemeete ingesamel het en geld wat van ds Andre Jansen se gemeente in Nederland kom, kon ‘n dak opgerig en ‘n betonblad gelę word. Dit vorm die ruimte waar hulle kerk kan hou. Op die oomblik (2012) is daar 'n groeiende kleuterskool, maar die eerste kerk het doodgeloop. Br Patrick Mengoai is nie meer betrokke daar nie en Maurice Mulenga saam met Rev Harry Bailie het in 2011 se einde die onderwysers en oppassers van die kleuterskool begin bedien. Dit het weer aanleiding gegee om met die seën van die Here in die begin van 2012 daar 'n kerk te plant. Maurice is ouderling en "pastor" van die kerk in Olievenhoutbosch.

Ons Mense

Skakels

2017 Gereformeerde Kerk Wierdapark.
 
ISO solved - Solve your employee motivation with Business Tools