Lys van Bedieningsgroepe

Gemeentekamp
Daar word weer `n gemeentekamp beplan vir hierdie jaar.
 
Sondagoggend-voorsang
Tydens die meeste oggenddienste is daar voorsangers wat die sang begelei. ‘n Paar lidmate neem hiervoor verantwoordelikheid. Wil jy nie ook hieraan meedoen nie? Ons soek altyd nog mense wat die gawes het om te kan sing!
 
Aand-Sanggroep
Lei die sang by die Uitreikdienste. Bestaan uit sangers en musikante.
 
Genadeplaas
Ons is ook betrokke by die toevlugsoord vir verarmde witmense noord van Pretoria. Hulle het ook `n huis/koshuis vir hulle skoolgaande kinders in die noorde van Pretoria waar ons ook hulp verleen. Daar is meer as 70 000 armblankes in die noorde van Gauteng. Ons vat hierin hande met Helpende Hand van Solidariteit.
 
Burundi uitreik
Ons ondersteun vir Tim van Aarde en sy gesin wat saam met ander in Burundi werk. Hy is betrokke by die opleiding van pastors van die onafhanklike kerke. Daar is `n geweldige honger na die ware evangelie by die inwoners na die uitmergelende burgeroorlog daar.
 
Koekiesbak projek
Vir verskillende geleenthede word daar koekies gebak. Die groot geleenthede per jaar is wanneer die Kairos naweke plaasvind. Dan word daar vir die gevangenis koekies gebak op groot skaal om so die liefde van die Here Jesus aan hulle te bewys. Die ander geleentheid is wanneer die Koningskinderskamp aan die einde van die jaar plaasvind.
 
Rekenaarbedieners
Beheer die rekenaar wat die elektroniese liedbord bedien. Sondagoggend en -aand.
 
Teeskink
Kerkraadsvergaderings: Tee en verversings word by kerkraadsvergaderings aangebied. Sondae: Na die eredienste word tee en koffie bedien.
 
Teeskink: Sondae
Na die erediens word tee en koffie bedien.
 
Tienerdiens
Die Hoërskoolleerders en gr. 7 ontmoet Sondae om 17:30 vir `n erediens. Daarna verdeel hulle in Kleingroepe vir katkisasie. Die diens is deel van die katkisasie en hanteer dieselfde tema as die katkisasie.
 
Nuusbrief
Die Nuusbrief verskyn elke Sondag (behalwe sommige Sondae tydens skoolvakansies). Bevat nuus oor die gemeente, ander denominasies en interessanthede in kerkverband. Kan ook vanaf die webwerf afgelaai word.
 
Olievenhoutbosch
Ons is baie betrokke by die Christian Church van Olievenhoutbosch. Deur en saam met hulle is ons by verskeie projekte in die gemeenskap van Olievenhoutbosch betrokke. By Spruit (Mooiplaas)kleuterskool, Badiramogo (old age home), Kings Hope (NGO), Dimphonyane (house of safety, opleidingssentrum, kleuterskool) en Farming Gods Way is van die projekte waarby ons betrokke is.
 
Kairos - gevangenisbediening
Kairos is `n internasionale bediening aan gevangenis. Hier by ons is lede van ons gemeente deel van die bediening aan die vroue van Sentraalgevangenis, die manne in ODI en Baviaanspoortgevangenis. Dis `n bediening wat ons `n naweek per gevangenis per jaar in die tronke inneem. Daarna volg ons op met `n Saterdag per maand. Daar is altyd nog plek vir mense wat dit graag wil doen!
 
Kleingroepe
Daar bestaan ‘n hele aantal kleingroepe, waarvan sommige teruggaan so ver as 2000, toe die eerste kleingroepe gestig is. Ons hoop om nog meer lidmate hierby te betrek, aangesien dit die manier is waarop ons as gemeente wil funksioneer. Daar is lidmate wat nie in kleingroepe is nie. Hulle word by kleingroepe “aangehaak” sodat hulle bedien kan word.
 
Webwerf
Bevat inligting oor die gemeente, preekopnames,preeksketse & Powerpoint aanbiedings,die gemeente kalender, skakels na Christelike webwerwe en die gemeente "blog", ensovoorts.
 
Ons Diakonie
Die diakonie is betrokke by barmhartigheidsorg; siekesorg; nuwe intrekkers; spesiale sorg; sustersaksies; 60-Plussers; sosiale aksies in die gemeente en ook hulp in Olievenhoutbosch en by die versorgingsaksie in Elandspoort.
 
Koningskinderskamp
Elke jaar word daar ongeveer 100 laerskool- en 100 hoërskoolkinders wat nie so bevoorreg is nie, op `n kamp gevat om hulle met die liefde van ons Here te bedien. Dit word opgevolg met kontak op verskillende maniere deur die jaar om hulle te versterk en te bevestig in Christus. Ons probeer ook by hul ouers uitkom deur die jaar. Van ons ouer kinders tree hier op as groepleiers en is deel van die kosspan. Dis `n wonderlike dienswerkgeleentheid!
 
Kinderdiens
Laerskoolkinders tot gr. 6 woon Sondae-oggend om 09:00 `n diens by in die Laerskoolsaal. Na die diens verdeel hulle in Kleingroepe vir katkisasie. Die Modulêre Kategese word tans met hulle behandel.
 
Jeug-band
Tree op by die Jeugdienste, soms ook by uitreike by skole. Oefen Sondag middag om 16:00. Sangers en musikante is welkom.
 
Nuusbrief elektronies: DAADwerklik
Die kommunikasiespan o.l.v. Corrie Vermeer, sorg dat daar daagliks vars nuus en `n dagstukkie in DAADwerklik verskyn. Die nuusbrief waarop jy kan registreer, verskyn daagliks op jou rekenaar sodra jy op die internet gekoppel is. OM te registreer skakel of epos die kerkkantoor en jy sal `n uitnodiging ontvang.
 
Ons Ouderlinge
Die ouderlinge is die leiers in die gemeente wat verantwoordelik is om leiding te neem en voor te loop in die gemeentelike lewe. Hulle moet daaarom toesien dat alles reg verloop en dat ons groei in ons verhouding met die Here Jesus Christus
 
Pastorale Beraders
Ons beoog vir 2013 om lidmate wat die gawes het en belangstel op te lei om traumaberading te doen en die polisie en nooddienste te help by misdaad- en ongelukstonele. Vir ander pastorale hulp skakel gerus vir ds. Awie by 0827816228 of die kerkkantoor.
 
Begrafnisbediening
Onder leiding van Nita Kritzinger is daar lidmate wat tydens begrafnisse van ons lidmate, verversings bedien. jy kan hierby betrokke raak deur die kerkkantoor te skakel of per epos te laat weet. Jy kan ook `n sms stuur na 0825769755.
 
Kombuis
Tafelware en tafeldoeke kan geleen word.
 
Kleuterkerk
Kleuters en peuters van 03 tot 06 jaar oud ontvang Sondae-oggende Bybelonderrig in die "Griffiekamer" . Vanaf 08:45.
 
Ons Mense

Skakels

2017 Gereformeerde Kerk Wierdapark.
 
ISO solved - Solve your employee motivation with Business Tools